Priser

 

Alle priser aftales individuelt, og er tilpasset virksomhedens størrelse og behov.

 

Hvis man vælger at indgå i et længerevarende forløb, betales 1/3 af den aftalte pris inden opstart og 1/3 når forløbet afsluttes.

Den sidste 3.del betales ved 2. opfølgning der ligger ½ år efter afslutning af forløbet – hvis virksomheden har opnået de aftalte, og målbare, resultater der blev fastlagt inden opstart af forløbet.